Pasientskader

I Norge har vi en god ordning for å sikre pasienter erstatning når de påføres skade.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler saker som gjelder erstatning etter pasientskader. Du kan enkelt fremsette et krav via NPE sin nettside. Min erfaring er at det i noen saker er viktig å få bistand allerede før du fremsetter et krav. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dette gjelder din sak.

Hvis du er påført en pasientskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid. Dette dekkes av NPE. 

ØNSKER DU Å LÆRE MER?

Sjekk ut disse artiklene: