October 4, 2020

Essure

Da ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Mellom 2004 og 2017 var Essure standard metode for sterilisering av kvinner ved flere av de store sykehusene i Norge. 

Essure er to implantater (coiler) som plasseres i egglederne med hensikt å skape en kronisk inflammasjon som tvinger kroppen til å danne arrvev som igjen tetter egglederne. Coilene består blant annet av Nikkel, titan, stål og polyesterfibre (polyethylen terephthalat/PET).

Det har med tiden blitt kjent at det er forbundet svært alvorlige bivirkninger ved implantatet.

 • Magesmerter, bekken- eller ryggsmerter
 • Allergi- eller overfølsomhetsreaksjoner (for eksempel elveblest, urtikaria, utslett, hevelser, angioødem, ansiktsødem og kløe)
 • Unormalt kraftige blødninger/menstruasjoner som varer lenge
 • Perforering av livmor og/eller eggledere
 • Essure-implantatet har migrert
 • Essure-implantatet har brukket/materialfragmentering
 • Utilsiktet graviditet, inkludert svangerskap utenfor livmoren
 • Hårtap
 • Hodepine og migreneanfall
 • Fatigue (utmattelse)
 • Humørsvingninger, inkludert depresjon
 • Angst
 • Vektendringer

Bayer, firmaet bak Essure, inngikk et forlik på til sammen 1,6 milliarder dollar med 39 000 kvinner i USA 20. august 2020. 

Vi er i gang med prosessen her i Norge og ønsker derfor å komme i kontakt med kvinner som har fått satt inn Essure i Norge. 

Ta kontakt med oss på gorm@grammeltvedt.no eller emma@grammeltvedt.no for mer informasjon.

About the author 

Gorm Grammeltvedt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe now to get the latest updates!