Jeg er advokat og spesialist innenfor helse- og velferdsrett.

Jeg helper pasienter, bruker og pårørende som har utfordringer I sitt møte med helse- og omsorgstjenesten. Les mer her...

Er du helsepersonell? Jeg bistår i tilsynssaker, rådgivning og konfliktløsning ved arbeidstvister. Les mer her...

Jeg hjelper leger, helsepersonell, pasienter og pårørende til en bedre hverdag.

Her er hvordan du kommer i gang:

Leger og annet helsepersonell? Start her!

Opplever du klage fra pasienter? Helsepersonell som får bistand under behandlingen av tilsynssaken opplever saken som mindre belastende. Les mer her...

Pasienter som trenger juridsk hjelp!

Du har mange rettigheter som pasient. Du har rett til innsyn, retting eller sletting i pasientjournalen din, rett til helsehjelp og rett til å velge sykehus mm. Les mer her...

Pasientskader!

Du har rett til erstatning når du påføres skade. I en pasientskadesak kan det være av stor betydning å få bistand fra en advokat med erfaring fra slike saker. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dette gjelder din sak. Les mer her...

Pårørende!

Pårørende kan oppleve utfordringer i møtet med helse- og omsorgstjenesten. Det kan være spørsmål om rett til informasjon, innsyn i pasientjournal, om å være til stede, besøke sine pårørende med mer.  Jeg gir råd og veiledning i slike situasjoner. Les mer mer her...