Leger og annet helsepersonell

Helsepersonell som får bistand under behandlingen av tilsynssaken opplever saken som mindre belastende.  Jeg bistår med gjennomgang av klagen og utformingen av uttalelser til fylkesmannen og Helsetilsynet. 

Det kan oppstå tvister i forbindelse med overdragelse av fastlege og avtalespesialist praksiser.  Jeg bistår i slike tvister og kan gi råd og veiledning til fastleger og avtalespesialister hvis du har spørsmål knyttet til avtaleverk, samarbeid, utfordringer som arbeidsgiver mm.  

Jeg bistår også helsepersonell i arbeidstvister. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ØNSKER DU Å LÆRE MER?

Sjekk ut disse artiklene: