Gorm Are Grammeltvedt

"Jeg ønsker å gjøre en forskjell når pasienter, brukere eller pårørende har utfordringer i sitt møte med helse- og omsorgstjenesten."

Jeg tilbyr advokattjenester hovedsakelig innenfor helse- og velferdsrett. 

Dette omfatter saker som gjelder rett til erstatning etter pasientskader, rett til helsehjelp og andre pasientrettigheter, klager på avslag på ytelser fra NAV, klage på bruk av tvang i det psykiske helsevern m.m. 

Jeg bistår også helsepersonell i tilsynssaker, rådgivning og konfliktløsning ved arbeidstvister med mer.

Jeg legger stor vekt på å komme frem til gode løsninger på en effektiv måte uten at dette skal ha unødvendige kostnader for våre klienter. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. 

Mine arbeidsområder er blant annet:

  • Erstatning - pasientskade og annen personskade.
  • Pasientrettigheter og andre helserettslige spørsmål.
  • Trygderett og andre pensjonsspørsmål.
  • Saker som gjelder tvang i det psykiske helsevern.
  • Bistand i tilsynssaker og straffesaker mot helsepersonell eller etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten.
  • Bistand til privatpersoner, organisasjoner og arbeidsgivere ved tvister i avtaleforhold, arbeidstvister og under omstillinger, nedbemanning mm. 
  • Forvaltningsrett.
  • Utredninger, undervisning og foredrag.
  • Interne hendelsesanslyser eller granskninger, herunder kontakt med media. 
  • Privatrettslige saker som for eksempel opprettelse av fremtidsfullmakt, testamente og samboeravtaler.

ØNSKER DU Å LÆRE MER?

Sjekk ut disse artiklene: