Pasienter som trenger juridisk hjelp

Pasienter har mange rettigheter.

For eksempel rett til nødvendig helsehjelp, rett til innsyn, retting eller sletting i pasientjournalen din, informasjon, rett til fritt sykehusvalg eller behandling i utlandet. 

Jeg gir råd og veiledning hvis du har spørsmål om dine rettigheter. I noen tilfeller er det nødvendig med advokatbistand for å få oppfylt en rett. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dette gjelder din sak.

I saker som gjelder tvunget psykisk helsevern og tvangsmedisinering har du rett til advokatbistand. Jeg bistår flere pasienter i slike saker. 

ØNSKER DU Å LÆRE MER?

Sjekk ut disse artiklene: